Trepharm

Corporate Social Responsibility

Our Campaigns

Fushata për të ndihmuar Qendrat e Pensionistëve të Kosovës

Fushata për të ndihmuar Qendrat e Pensionistëve të Kosovës

 

 

 

 

 

campaign-3

 

 

 

 

Fushtata sensibilizuese për përdorimin e drejtë të antibiotikëve
Fushata për të ndihmuar Qendrat e Pensionistëve të Kosovës

Fushata për të ndihmuar Qendrat e Pensionistëve të Kosovës

Fushata për të ndihmuar Qendrat e Pensionistëve të Kosovës