Hulumtim dhe zhvillim

Trepharm është prodhuesi farmaceutik në Kosovë.