Produket

Ne bëjmë prodhimin e produkteve të ndryshme farmaceutike.

 • Në Trepharm do të prodhohen forma të ndryshme farmaceutike si ato tradicionale: kapsula, tableta të formave të ndryshme dhe shurupe të thata. Njëkohësisht do të prodhohen edhe forma farmaceutike të reja, te cilat për herë të parë prodhohen në Kosovë si tableta të tretshme.

  Barnat e prodhuara do të jenë të grupeve terapeutike të ndryshme si:

  Antibiotikë, Antihelmintikë, Antihipertensivë, Antipsikotikë dhe barna neurologjike, Antidiabetikë, Antiinflamatorë josteroidë, Barna për të ftohtë dhe kollë, Vitamina, të tjera.

  Synimi ynë është që të sjellim në Kosovë barna xhenerike të cilësisë së lartë. Formulime me cilësi dhe efikasitet të provuar, të cilat përmbushin nevojat e pacientëve dhe njëkohësisht mbështesin kërkesat e mjekëve për terapi të reja dhe të sigurta.

 • Në Trepharm do të prodhohen forma të ndryshme farmaceutike si ato tradicionale: kapsula, tableta të formave të ndryshme dhe shurupe të thata. Njëkohësisht do të prodhohen edhe forma farmaceutike të reja, te cilat për herë të parë prodhohen në Kosovë si tableta të tretshme.

  Barnat e prodhuara do të jenë të grupeve terapeutike të ndryshme si:

  Antibiotikë, Antihelmintikë, Antihipertensivë, Antipsikotikë dhe barna neurologjike, Antidiabetikë, Antiinflamatorë josteroidë, Barna për të ftohtë dhe kollë, Vitamina, të tjera.

  Synimi ynë është që të sjellim në Kosovë barna xhenerike të cilësisë së lartë. Formulime me cilësi dhe efikasitet të provuar, të cilat përmbushin nevojat e pacientëve dhe njëkohësisht mbështesin kërkesat e mjekëve për terapi të reja dhe të sigurta.

A B C D E F G H L M N P S T V X

Mycolitic

 

ACT 

Capsules

Active Substance Acetylcysteine 200 mg
Dosage form Box x 20 capsules 
   

ACT

Powder for oral suspension

Active Substance Acetylcysteine 600 mg
Dosage form Box x 10 sachets
   

ACT

Powder for oral suspension

Active Substance Acetylcysteine 200 mg/ 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml
   

ACT

Powder for oral suspension

Active Substance Acetylcysteine 100 mg/ 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml

 

ALBADOL

Film coated tablet

Active Substance Ibuprofen 400 mg
Dosage form Box 10 & 30 & 200 tablets
   

ALBADOL

Syrup

Active Substance Ibuprofen 100 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml 
   

ALBADOL PLUS

Tablet

Active Substance Ibuprofen + Paracetamol 400 mg + 325 mg
Dosage form Box x 20 & 200 tablets
   

 

ALBENDAZOLE

Film coated tablet

 
Active Substance Albendazole 200 mg
Dosage form Box x 6 tablets

Antibiotic

 

AMICLOX

Powder for oral suspension

Active Substance Ampicillin + Flucloxacillin (125 mg + 125 mg) / 5 ml (250 mg / 5 ml)
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml
   

AMICLOX

Capsules

Active Substance Ampicillin + Flucloxacillin 250 mg + 250 mg (500 mg)
Dosage form Box x 16 capsules
   

 

 

AMINOPHYLLINE

Film coated tablets

Active Substance Aminophylline 100 mg 
Dosage form Box x 50 tablets
   

AMINOPHYLLINE

Prolonged - release tablets

Active Substance Aminophylline 350 mg
Dosage form Box x 20 tablets
   

 

Ampicilin

 

AMIPEN

Capsule

Active Substance Ampicillin trihydrate 250 mg
Dosage form Box x 16 capsules
   

AMIPEN

Capsule

Active Substance Ampicillin trihydrate 500 mg
Dosage form Box x 16 capsules
   

AMIPEN

Granules for oral suspension

Active Substance Ampicillin trihydrate 250 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml
   

 

   
   

 

AMLODIPINE

Tablet

Active Substance Amlodipine 5 mg
Dosage form Box x 30 tablets
   

AMLODIPINE

Tablet

Active Substance Amlodipine 10 mg
Dosage form Box x 30 tablets
   
 
   
   

 

ASPIRIDOL PROTECT

Gastro - resistant tablet

Active Substance Acetylsalicylic acid 100mg
Dosage form Box x 30 tablets
   

ASPIRIDOL PROTECT

Gastro - resistant tablet

Active Substance Acetylsalicylic acid 75mg
Dosage form Box x 30 tablets
   
 
   
   

 

ASTAT

Tablet

Active Substance Atorvastatin 10 mg
Dosage form Box x 30 tablets
   

ASTAT

Tablet

Active Substance Atorvastatin 20 mg
Dosage form Box x 30 tablets
   
 
   
   

 

AZITRE

Capsule

Active Substance Azithromycin dihydrate 250 mg 
Dosage form Box x 6 caps
   

AZITRE

Capsule

Active Substance Azithromycin dihydrate 500 mg 
Dosage form Box x 3 caps
   

AZITRE

Powder for oral suspension

Active Substance Azithromycin dihydrate 200 mg / 5 ml
Dosage form  Box x 1 bottle x 15 ml

 

BACTRE

Tablet

Active Substance Sulfamethoxazole + Trimethoprim 400 mg + 80 mg 
Dosage form Box x 20 caps
   

BACTRE

Tablet

Active Substance Sulfamethoxazole + Trimethoprim 160 mg + 800 mg
Dosage form Box x 20 caps
   

BACTRE

Syrup

Active Substance

Sulfamethoxazole + Trimethoprim

(200 mg + 40 mg) / 5 ml

Dosage form  Box x 1 bottle x 100 ml

 

BISACODYL

Gastro - resistant tablet 

Active Substance Bisacodyl 5 mg 
Dosage form Box x 20 tablets
   

 

CEF

Granules for oral suspension

 
Active substance Cefalexine monohydrate 250 mg/ 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml
   

CEF

Capsule

 
Active substance Cefalexine monohydrate 500 mg
Dosage form Box x 16 caps
   

CEF

Capsule

 
Active substance Cefalexine monohydrate 250 mg
Dosage form Box x 16 caps
   

CEF

Film coated tablet

 
Active substance Cefalexine monohydrate 1g
Dosage form Box x 10 tabletes

CEFEXEL

Tablet

 
Active substance Cefixime trihydrate 400 mg
Dosage form Box x 10 tablets
   

CEFEXEL

Granules for oral suspension

 
Active substance Cefixime trihydrate 100 mg/ 5ml
Dosage form Box x 1 bottle x 60 ml
   

CEFEXEL

Tablet

 
Active substance Cefixime trihydrate 400 mg
Dosage form Box x 5 tablets
   

 

 

CIPROT
Film coated tablet
Active substance Ciprofloxacin hydrochloride 750 mg
Dosage form Box x 10 tablets
CIPROT
Film coated tablet
Active substance Ciprofloxacin hydrochloride 500 mg
Dosage form Box x 10 tablets

DICLOFEN

Gastro - resistant tablet

 
Active substance Diclofenac sodium 50 mg
Dosage form Box x 20 tablets
   

DICLOFEN Retard

Prolonged - release tablets

 
Active substance Diclofenac sodium 100 mg
Dosage form Box x 20 tablets

DOLOFIX

Tablet

 
Active substance

Paracetamol 500 mg

 

Dosage form Box x 10 & 500 tablets
   

DOLOFIX ABDOMEN

Tablet

 
Active substance

Paracetamol + Dicyclomine HCL + Simethicone 500 mg + 20 mg + 10 mg

Dosage form Box x 10 & 200  tablets
   

DOLOFIX EXTRA

Tablet

 
Active substance

Paracetamol + Caffeine 500 mg + 65 mg

Dosage form Box x 10 tablets
   

DOLOFIX FORTE

Tablet

 

Active substance

Paracetamol 750 mg

 

Dosage form

Box x 10 & 200 tablets
   

DOLOFIX GRIP

Tablet

 

Active substance 

Paracetamol+Chlorpheniramine maleate+Phenylephrine HCl 325mg+2mg+5mg 

Dosage form

Box x 10 & 200 tablets
   

DOLOFIX MENSTRUAL

Tablet

 

Active substance 

Ibuprofen + Paracetamol 400mg+325mg

Dosage form

Box x 10 & 200 tablets
   

DOLOFIX MUSCULAR

Film coated tablet

 

Active substance 

Paracetamol+Chlorzoxazone 325mg+300mg  

Dosage form

Box x 10 & 200 tablets

DOLOHOT

Powder for oral suspension

 

 
Active substance   aracetamol+Chlorphenirami            

Paracetamol + Chlorpheniramine maleate + Phenylephrine HCl

500 mg + 2 mg + 5 mg

Dosage form Box x 5 sachets

 

 

 

DOLOHOT C

Effervescent granules

for oral suspension

 

 
Active substance

Paracetamol + Pseudoephedrine HCl + Chlorpheniramine maleate + Ascorbic acid

500 mg + 60 mg + 4 mg + 200 mg

Dosage form Box x 12 sachets

 

 

 

DOLOHOT PLUS

VITAMIN C

Effervescent granules for

oral suspension

 
Active substance

Paracetamol + Ascorbic acid + Chlorpheniramine maleate + Phenylephrine HCl

500 mg + 200 mg + 2 mg + 5 mg

Dosage form

Box x 5 sachets

   

DOLO KIDS

Syrup

 

 
Active substance   aracetamol+Chlorphenirami             Paracetamol 120 mg / 5 ml 
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml

 

 

 

DOLOKIDS

Syrup

 

 
Active substance Paracetamol 200 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml

 

 

 

DOLOKIDS GRIP 

Syrup

 
Active substance

Paracetamol + Pseudoephedrine HCL + Chlorpheniramine maleate

(100 mg + 20 mg + 1 mg) / 5 ml

Dosage form

Box x 1 bottle x 100 ml

   

ENALAPRIL

Tablet

 
Active substance Enalapril Maleate 10 mg
Dosage form Box x 30 tablets
   

ENALAPRIL H

Tablet

 
Active substance Enalapril maleate + Hydrochlorothiazide 10 mg + 25 mg
Dosage form Box x 30 tablets 

ERYTRE

Capsule

 
Active substance Erythromycine estolate 250 mg
Dosage form Box x 16 caps
   

ERYTRE

Capsule

 
Active substance Erythromycine estolate 500 mg
Dosage form Box x 16 caps
   

ERYTRE

Granules for oral suspension

 
Active substance Erythromycine ethyl succinate 250 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml

EXPERGO Film coated tablet   More info: http://trepharm.com/expergo/
Active substance Modafinil 100 mg
Dosage form Box x 10 tablets

FUNGIZOL

Capsule

 
Active substance Fluconazole 150 mg
Dosage form Box x 3 caps
   

FUNGIZOL

Powder for oral suspension

 
Active substance Fluconazole 50 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 35 ml 
   

GLIMUR

Tablet

 
Active substance Glimepiride 2 mg
Dosage form Box x 30 tablets
   

GLIMUR

Tablet

 
Active substance Glimepiride 3 mg
Dosage form Box x 30 tablets
   

HCTZ

Tablet

 
Active substance Hydrochlorothiazide 25 mg
Dosage form Box x 20 tablets
   

HCTZ

Tablet

 
Active substance Hydrochlorothiazide 50 mg
Dosage form Box x 20 tablets
   

LISOCARD

Tablet

 
Active substance Lisinopril dihydrate 10 mg 
Dosage form Box x 20 tablets
   

LISOCARD

Tablet

 
Active substance Lisinopril dihydrate 20 mg 
Dosage form Box x 20 tablets
   

LISOCARD H 

Tablet

 
 Active substance Lisinopril dihydrate + Hydrochlorothiazide 20 mg + 25 mg
 Dosage form Box x 20 tablets
   

LISOCARD H

Tablet

 
Active substance Lisinopril dihydrate + Hydrochlorothiazide 10 mg + 12.5 mg
Dosage form Box x 30 tablets

LOCARD

Tablet

 
Active substance Losartan potassium 50 mg
Dosage form Box x 30 tablets
   

LOCARD

Tablet

 
Active substance Losartan  + Hydrochlorothiazide 50mg + 12.5mg
Dosage form Box x 30 tablets

LOPERAMIDE

Tablet

 
Active substance Loperamide 2 mg
Dosage form Box x 10 tablets
   

LOPERAMIDE

Tablet

 
Active substance Loperamide 2 mg
Dosage form Box x 20 tablets

LORATADINE

Tablet

 
Active substance Loratadine 10 mg
Dosage form Box x 10 tablets
   

LORATADINE

Syrup

 
Active substance Loratadine 5 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml

LUNA

Film coated tablet

 
Active substance dfghjhdgfdhdgh Paracetamol 500 mg + Diphenhydramine HCl 25 mg
Dosage form Box x 10 tablets

MOXTID

Granules for oral suspension

 
Active substance Amoxicillin trihydrate 125 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml
   

MOXTID

Granules for oral suspension

 
Active substance Amoxicillin trihydrate 250 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml
   

MOXTID

Capsule

 
Active substance Amoxicillin trihydrate 250 mg
Dosage form Box x 16 caps
   

MOXTID

Capsule

 
Active substance Amoxicillin trihydrate 500 mg
Dosage form Box x 16 caps
   

MOXTID

Film coated tablets

 
Active substance Amoxicillin trihydrate 1g
Dosage form Box x 10 tablets

MOXTIKLAV

Film coated tablets

 
Active substance Amoxicillin + Clavulanic acid 825 mg + 125 mg (1g)
Dosage form Box x 10 tablets
   

MOXTIKLAV

Dry powder for oral suspension

 
Active substance Amoxicillin + Clavulanic acid (400 mg + 57 mg) / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle  x 70 ml
   

MOXTIKLAV

Dry powder for oral suspension

 
Active substance Amoxicillin + Clavulanic acid (200 mg + 28.5 mg) / 5ml
Dosage form Box x 1 bottle x 70 ml
   

NIFUREX

Capsule

 
Active substance Nifuroxazide 200 mg
Dosage form Box x 8 caps
   

NIFUREX

Capsules

 
Active substance Nifuroxazide 100 mg
Dosage form Bottle  x 16 capsules
   

NIFUREX

Oral suspension

 
Active substance Nifuroxazide 200 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 90 ml
   

PARACETAMOL

TABLET

 
Active substance Paracetamol 500 mg
Dosage form Box x 60 tablets
   

PARACETAMOL

Tablet 

 
Active substance Paracetamol 500 mg 
Dosage form Box x 500 tablets

PHENOCILLIN

Film coated tablets

 
Active substance Phenoxymethylpenicillin 1 milion IU (625mg) 
Dosage form Box x 30 tablets 
   

PHENOCILLIN

Film coated tablets 

 
Active substance Phenoxymethylpenicillin 1.5 milion IU (937.5mg)
Dosage form Box x 30 tablets 
   

PHENOCILLIN

Granules for oral suspension

 
Active substance Phenoxymethylpenicillin 400.000 IU (250mg/5ml)
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml 
   

PRIMET

Tablet

 
Active substance Metformin hydrochloride 1000 mg
Dosage form Box x 30 tablets 
   

PRIMET

Tablet 

 
Active substance Metformin hydrochloride 850 mg
Dosage form Box x 30 tablets 
   

PRO

Granules for oral suspension

 
Active substance dfghjhdgfdhdgh Ketoprofen Lysinate 80 mg 
Dosage form Box x 30 sachets

PROCARD

Tablet

 
Active substance Carvedilol 6.25 mg 
Dosage form Box x 30 tablets 
   

PROCARD

Tablet 

 
Active substance Carvedilol 12.5 mg 
Dosage form Box x 30 tablets 
   

PROCARD

Tablet

 
Active substance Carvedilol 25 mg 
Dosage form Box x 30 tablets
   

PROTOPEN

Gastro - resistant tablet

 
Active substance Pantoprazole sodium sesquihydrate 20 mg
Dosage form Box x 20 tablets 
   

PROTOPEN

Gastro - resistant tablet

 
Active substance Pantoprazole sodium sesquihydrate 40 mg
Dosage form Box x 20 tablets 

SALBUTAMOL

Tablets

 
Active substance Salbutamol 2 mg
Dosage form Box x 20 tablets 
   

SALBUTAMOL

Oral solution

 
Active substance Salbutamol 2 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 120 ml

SULIDOR

Granules for oral suspension

 
Active substance dfghjhdgfdhdgh Nimesulide 100 mg
Dosage form Box x 30 sachets

TRE TAL

Prolonged-release tablets

 
Active substance dfghjhdgfdhdgh Pentoxifylline 400mg
Dosage form Box x 20 tablets

TREAGRA

Film coated tablets 

 
Active substance Sildenafil citrate 50 mg
Dosage form Box x 4 tablets 
   

TREAGRA

Film coated tablets 

 
Active substance Sildenafil citrate 100 mg
Dosage form Box x 4 tablets

TRECLOR

Capsule

 
Active substance Cefaclor monohydrate 500 mg
Dosage form Box x 16 caps
   

TRECLOR

Capsule

 
Active substance Cefaclor monohydrate 250 mg
Dosage form Box x 16 caps
   

TRECLOR

Suspension

 
Active substance Cefaclor monohydrate 250 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml
   

TRECLOR

Suspension

 
Active substance Cefaclor monohydrate 250 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 60 ml
   

TRECLOR

Suspension

 
Active substance Cefaclor monohydrate 125 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 60 ml

TRECLOX

Capsule

 
Active substance dfghjhdgfdhdgh Cloxacillin sodium 500 mg
Dosage form Box x 16 caps

TREKLIN

Capsule

 
Active substance dfghjhdgfdhdgh Clindamycin hydrochloride 300 mg
Dosage form Box x 16 caps

TRIOCARD

Film coated tablets

 
Active substance

Valsartan + Amlodipine besylate + Hydrochlorothiazide

160 mg + 5 mg + 12.5 mg

Dosage form Box x 20 tablets
   

TRIOCARD

Film coated tablets 

 
Active substance

Valsartan + Amlodipine besylate + Hydrochlorothiazide

320 mg + 10 mg + 25 mg

Dosage form Box x 20 tablets

VALSACARD

Film coated tablets

 
Active substance

Valsartan 160 mg

Dosage form Box x 20 tablets
   

VALSACARD

Film coated tablets 

 
Active substance

Valsartan 320 mg

Dosage form Box x 20 tablets

VITAMIN C

Tablet

 
Active substance Ascorbic acid 50 mg 
Dosage form Box x 30 tablets
   

VITAMIN C

Tablet

 
Active substance Ascorbic acid 500 mg
Dosage form Box x 60 & 250 tablets
   

VITAMIN C

Oral solution

 
Active substance Ascorbic acid 50 mg / 5 ml
Dosage form Box x 1 bottle x 100 ml

XALAM

Tablet

 
Active substance Alprazolam 0.25 mg
Dosage form Box x 30 tablets
   

XALAM

Tablet

 
Active substance Alprazolam 0.50 mg
Dosage form Box x 30 tablets